ฟิลิปปินส์ห้ามครูคลุมฮิญาบในชั้นเรียน

130823_Face Veils

กระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์ออกกฎใหม่ บังคับให้ครูมุสลิมต้องถอดผ้าคลุมศีรษะออกระหว่างการเรียนการสอน อ้างเพื่อให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเป็นมิตรมากขึ้นและการสอนภาษา มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายงานของสำนักข่าวเอเอฟพี ซึ่งได้เห็นสำเนาเอกสารคำสั่งนี้ กล่าวว่า คุณครูผู้หญิงชาวมุสลิมยังคงสามารถคลุมฮิญาบได้ตามปกติภายนอกห้องเรียน เช่นเดียวกับนักเรียนหญิงมุสลิมที่จะได้รับอนุญาตให้คลุมศีรษะได้ภายในสถาน ศึกษา หรือสามารถเลือกใส่เสื้อผ้าตามความเหมาะสมได้ในชั้นเรียนพลศึกษา แต่สำหรับคุณครูแล้ว เมื่อเข้าสู่ชั้นเรียนจะต้องถอดผ้าคลุมศีรษะออกระหว่างทำการสอน เพื่อที่ครูจะสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้ดีขึ้น “เมื่อ (ครู) เข้าไปภายในชั้นเรียน ก็ขอให้ถอดผ้าคลุมผมออก” คำสั่งเขียนไว้
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาร์มิน ลุยส์โตร กล่าวว่า คำสั่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อให้โรงเรียนมีความ ละเอียดอ่อนมากขึ้นต่อประเด็นศาสนา

ในคำสั่งให้เหตุผลด้วยว่า การขอให้ครูผู้หญิงถอดผ้าคลุมออกจะช่วยให้นักเรียนระบุตัวตนของคุณครูได้ อย่างถูกต้อง และช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างครูและนักเรียน

นอกจากนี้การได้เห็นใบหน้าของครูชัดๆ ยังเอื้อต่อการเรียนการสอนภาษา ที่การออกเสียงตัวอักษรบางตัวนั้น การสังเกตรูปแบบของริมฝีปากถือเป็นส่วนสำคัญ

ด้านสำนักงานกิจการมุสลิมของรัฐบาลฟิลิปปินส์ กล่าวว่า สำนักงานเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวของกระทรวงศึกษาธิการ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับเอกสารสำเนาคำสั่งนี้

โรเก โมราเลส ที่ปรึกษาของสำนักงาน กล่าวว่า ตัวเขาไม่ทราบว่ามีชาวฟิลิปปินส์ที่เป็นมุสลิมจำนวนมากน้อยเท่าใดที่ประกอบ อาชีพครู แต่การคลุมศีรษะหรือคลุมฮิญาบนั้นเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางใน พื้นที่ภาคใต้ของประเทศ ซึ่งจะเห็นได้เกือบทุกหนแห่ง

ที่ปรึกษารายนี้กล่าวว่า ถึงขณะนี้สำนักงานยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากครูมุสลิมที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตามข้อมูลของสำนักงานกิจการมุสลิมระบุว่า ชาวมุสลิมมีอยู่ราวร้อยละ 15 ของประชากร ส่วนใหญ่นั้นมีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ที่ชาวมุสลิมที่นี่มองว่าคือ ถิ่นฐานดั้งเดิมของบรรพบุรุษ

นับแต่ช่วงทศวรรษปี 1970 กลุ่มกบฏมุสลิมที่สู้รบกับกองกำลังของรัฐบาลเพื่อผลักดันการแบ่งแยกดินแดน ได้กลายเป็นปัญหาเรื้อรังในฟิลิปปินส์ รัฐบาลได้พยายามปรับตัวเพื่อตอบสนองประชากรส่วนน้อยนี้มากขึ้นด้วยการเคารพ หลักปฏิบัติหลายอย่างของอิสลาม

ข้อมูลจาก สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

Facebook Comments

POST A COMMENT.