อย.เล็งขอเพิ่มบุคลากรควบคุมความปลอดภัยสินค้ารับเปิด AEC

defalt

นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวในการลงพื้นที่ด่าน อย.บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย ว่า ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นั้น ด่าน อย.ยังต้องมีการปรับตัวอย่างมาก เนื่องจากด่าน อย.ที่มีอยู่ขณะนี้ 44 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ทำงานรวมกันทั้งหมดเพียง 41 คนเท่านั้น ยังต้องการกำลังคนอีก 173 คน ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเตรียมรับกับภารกิจงานในการเปิดประชาคมอาเซียน โดยเตรียมจะเสนอขอกำลังคนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร็วๆ นี้ เพื่อให้ทันการต่อการเปิดการค้าเสรีด่านพรมแดนของประเทศเพื่อนบ้าน ที่เป็นประตูนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นๆ เข้ามายังประเทศไทย
ล่าสุด เฉพาะด่านหนองคายไทย-ลาว มีมูลค่าการค้าเพิ่มสูงขึ้นกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้ามาในไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากประเทศจีน ที่ด้อยคุณภาพ ที่ต้องการการตรวจสอบอย่างละเอียด มิฉะนั้นจะสร้างผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศ
ทั้งนี้ ด่าน อย.หนองคาย เป็นหนึ่งในด่านใหญ่ที่เฝ้าระวังสินค้าจากประเทศลาว แม้จะมีการวางระบบการตรวจสอบ และมีมินิแล็บเฝ้าระวังความปลอดภัยของสินค้า แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ อย.ประจำ ต้องใช้การจ้างเหมาบุคคลทั่วไปมาทำงานรายวันให้แทน

 

ที่มา http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000010241

Facebook Comments

POST A COMMENT.