การบริโภคน้ำอัดลม

softdrink

จากผลสำรวจ สรุปได้ว่าปริมาณการดื่มน้ำอัดลมของคนไทยมากที่สุดในประเทศอาเซียน

Facebook Comments

POST A COMMENT.