ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์

sing
  • ร้อยละ 75 ของชาวสิงคโปร์มีเชื้อสายจีน ร้อยละ15เป็นชาวมาเลย์ และร้อยละ 9 เป็นชาวอินเดีย ทำให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและขนบประเพณี อย่างไรก็ตาม ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่พูดได้สอง ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง นอกจากนี้ก็มีภาษาฮกเกี้ยน มาเลย์ และทมิฬ
  • นามบัตรเป็นสิ่งสำคัญในการพบปะเจรจาธุรกิจ ในการแลกเปลี่ยนนามบัตรควรกระทำด้วยท่าทีที่ สุภาพแสดงถึงการให้เกียรติกัน ได้แก่ ควรยื่นและมอบนามบัตรให้ด้วยมือทั้งสอง และเมื่อได้รับมอบ นามบัตร ควรอ่านรายละเอียดในนามบัตรสักครู่ แล้ววางไว้บนโต๊ะประชุม ไม่ควรเก็บเข้ากระเป๋าทันที
  • เครื่องแต่งกายสำหรับการเจรจาทางธุรกิจ ผู้ชายควรสวมเสื้อแขนยาวผูกไท สำหรับผู้หญิง ควร สวมชุดสูทหรือกระโปรงกับเสื้อสุภาพ
  • ในการสนทนาขอให้สังเกตอากัปกิริยาของคู่สนทนา เพราะชาวสิงคโปร์มักไม่พูดออกมาตรงๆ เมื่อไม่เห็นด้วย เนื่องจากความเกรงใจ
  • ในการนำเสนอข้อมูล (presentation)ในการประชุม ควรจัดเตรียมข้อมูลอย่างเรียบง่ายและ กระชับสำหรับการนำเสนอไม่เกิน 20-30 นาที และมีสำเนาแจก ควรเตรียมอุปกรณ์สำหรับการนำเสนอให้ พร้อมและจบการนำเสนอด้วยการถาม-ตอบ หากมีคำถามเกี่ยวกับราคา ควรสอบถามเพื่อให้เกิดความ เข้าใจชัดเจนตรงกันก่อนให้คำตอบ หรืออาจชะลอการให้คำตอบเพื่อให้มีการติดต่อกันต่อไปอีกระยะหนึ่งก่อน
  • การเชิญทานอาหารเป็นวิธีที่ได้ผลในการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น

ที่ มา : คัดมาจาก สุภา ตั้งกิตติคุณ,ข้อมูลประกอบการทำธุรกิจในอาเซียน,(เวียนนา: สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ) กันยายน 2554.

Facebook Comments

POST A COMMENT.