เปลี่ยนนิสัยตนเอง เพื่อรองรับ AEC

CHANGE

            การแข่งขันเรื่องต่าง ๆ เช่น การนำเข้าเสรีแรงงาน  อาจทำให้แรงงานไทยตกงานเป็นอย่างมาก ,การนำสินค้าที่มีคุณภาพจะใกล้เคียงกันจากต่างประเทศมาขายในไทย อาจทำให้สินค้าไทยขายไม่ออก และ การเป็นชาตินิยมคลั่งไคล้กระแสต่างประเทศ สุดท้ายไทยก็จะกลืนวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาแทน

อุปสรรคเหล่านี้ ส่วนหนึ่งเกิดมาจากนิสัยของคนไทยเองที่ขัดกับหลักสากลที่ควรเป็น ทำให้การเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของเราอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเพื่อน บ้านของเรา ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ตนต้องการ ด้วยการเปลี่ยนแปลงนิสัยต่าง ๆ ของตนเองให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรดังนี้

1. เปลี่ยนจากความคิดที่ว่า “แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ แต่แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้” มาเป็น “แข่งกับตัวเองทุกวัน”

คน เราต้องวิ่งเข้าชนโอกาส ไม่ใช่รอโอกาสให้เข้ามาหา หากเราเตรียมตัวพร้อมตั้งแต่วันนี้ โอกาสเล็ก ๆ น้อยที่เข้ามาก็จะไม่หลุดหายไปไหนแน่นอน

2. เปลี่ยนความคิดที่ว่า “ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ดวง” มาเป็น “ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเรา”

ไม่ มีใครที่จะดูถูกตัวเองได้มากกว่าที่ตัวเองทำ หากเรามัวแต่กังวลในเรื่องโชค ลาภ ฤกษ์ ยาม เสียทั้งหมด เราก็จะไม่มีวันที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการเพราะใครทำอะไรได้รวดเร็วกว่าคน นั้นก็คว้าเอาไปหมด

3. เปลี่ยนความคิดที่ว่า “รู้จักถ่อมตัว” มาเป็น “รู้จักเป็นตัวของตัวเอง” มากขึ้น

หาก มัวแต่ให้ใครมากำหนดความเป็นตัวตนของคุณอยู่ตลอดเวลา แล้วเมื่อไหร่คุณจะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่คุณต้องการ รัก และชอบ อย่ารอจนกว่าเราจะพร้อม เพราะความพร้อมที่ 100% ไม่มีอยู่ในโลก

4. เปลี่ยนความคิดที่ว่า “ค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ผลของงาน แต่อยู่ที่คนของใคร” มาเป็น “ค่าของคนอยู่ที่ความสุขจากการให้”

คุณ ให้อะไรไป คุณก็ได้สิ่งนั้นกลับมา เปลี่ยนจากวัฒนธรรมเห็นแก่ตัวมาเป็นผู้ให้กันบ้าง สังคมเราก็จะดีขึ้นเยอะ ทุกคนที่มองและชื่นชมคุณและรู้สึกดี ๆ จากสิ่งที่คุณให้นั่นแหล่ะ คือบั้นปลายที่คุณจะรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำ มันทำให้ชีวิตของคุณมีค่ามากขึ้น

5. เปลี่ยนจากความคิดที่ว่า “หน้าใหญ่ใจโต” มาเป็น “รู้จักความเป็นอยู่แบบพอเพียง”

ของ ในหลวง ซื้อแต่สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ มากกว่าที่จะซื้อของที่ฟุ่มเฟือยเพิ่มความมีหน้ามีตา เพราะสิ่งนี้คือเปลือก วันใดที่เรามีหนี้สินขึ้นมา วันนั้นอาจช้าไปเสียแล้ว

6. เปลี่ยนจากความคิดที่ว่า “ทำได้ตามใจคือไทยแท้” มาเป็น “เคร่งครัดมีวินัยในการดำเนินชีวิต”

เมื่อ ไรที่ความอิสระเสรีอยู่ในความควบคุมของวินัย เมื่อนั้นชีวิตของเราก็จะถูกจัดสรรอย่างมีระบบ แต่เมื่อไรที่เราขาดวินัย ปล่อยให้ความเป็นไปของกระแสนิยมเข้ามาปั่นหัวของเรา เมื่อนั้นเราก็จะเป็นทาสทางเศรษฐกิจของชาติอื่น ๆ แทน

7. เปลี่ยนจากความคิดที่ว่า “รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง” มาเป็น “รู้จักผิดชอบชั่วดี”

โดย เฉพาะอย่างยิ่งสินค้า หรือ บริการ ของเราจะต้องเปิดกว้างให้มีการตำหนิ ติชมได้อย่างสะดวกเพื่อการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา อย่าให้เสียลูกค้าไปเพียงเพราะเรามองไม่เห็นความผิด หรือความเลวที่เราก่อขึ้นมาเองเด็ดขาด

8. เปลี่ยนจากความคิดที่ว่า “ข้ามาคนเดียว” มาเป็น “ทีมเวิร์คนำพาสู่ความสำเร็จ”

ไม่ มีใครที่สามารถเก่งได้คนเดียวอีกต่อไปในสังคม AEC ทุกอย่างอยู่ที่พลังของเครือข่ายที่รวมผู้มีความสามารถเฉพาะในแต่ละด้านเข้า ด้วยกันถึงจะอยู่รอดและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในสภาวะการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน

9. เปลี่ยนจากความคิดที่ว่า “สุกเอาเผากิน” มาเป็น “การวางแผนเป็นเท่ากับสำเร็จไปเกือบครึ่ง”

จะ ทำอะไรก็ตามเราต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด ต้นทุนต่ำที่สุด แต่ถ้าเราทำไปโดยขาดการประมาณการไตร่ตรองให้รอบคอบ สิ่งที่ตามมาก็จะกระทบกับผลกำไร นั่นคือความอยู่รอดของคุณ ทีมงาน และบริษัท

10. เปลี่ยนจากความคิดที่ว่า “แมวไม่อยู่หนูร่าเริง” มาเป็น “รับผิดชอบที่ตัวเราเอง”

การ ที่เราต้องมีคนควบคุมอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่ควบคุม เราก็จะทำงานเละ เมื่อไรก็ตามที่คิดแต่สิ่งนี้เชื่อว่าเราก็จะไปไม่ถึงไหนเสียที เราต้องเป็นผู้นำของตัวเราเองให้ได้ ควบคุมตนเองให้ได้ นั่นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดของการเป็นคนอยู่บนโลกใบนี้

11. เปลี่ยนจากความคิดที่ว่า “กีฬาแพ้แต่คนไม่แพ้” มาเป็น “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”

ทำ อะไรอย่าคิดว่ามันเป็นเกมส์ไปเสียทั้งหมด มนุษย์ทุกคนยังมีชีวิต จิตใจ และกิเลส ขออย่างเดียวเท่านั้นคือ ให้ความรู้สึกแพ้ชนะดังกล่าวอยู่แค่ในกิจกรรมหรืองานที่ทำเท่านั้น อย่าให้มันกลายเป็นความแค้นเคืองไม่จบไม่สิ้นกันเลย

12. เปลี่ยนจากความคิดที่ว่า “พบกันครึ่งทาง” มาเป็น “ทำอะไรทำให้สุด ๆ”

เมื่อ ไหร่ที่ผลงานเราอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยตลอดเวลา ทุกคนก็คงมองข้ามเราไปหาคนที่เก่งกว่าอย่างแน่นอน จงหาจุดแข็งของคุณให้เจอและเริ่มต้นจากจุดนั้นจะทำให้คุณประสบความสำเร็จ อย่างแน่นอน

ก่อนที่จะแข่งกับประเทศอื่นจงแข่งกันพัฒนาตัวเองเพื่อให้ก้าวขึ้นมาอยู่ใน ระดับที่ทุกคนสามารถยอมรับซึ่งกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก่อนดีกว่า เมื่อวันที่เปิดประชาคมอาเซียน เราอาจจะไม่ต้องไปกลัวการเปลี่ยนแปลงอะไรต่าง ๆ อีก เพราะเราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอย่างที่ควรเป็นแล้ว ชาติใดก็สู้คนไทยไม่ได้ ถ้าคนไทยไม่ดูถูกตนเอง และ ทำใจเปิดกว้างกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึง อย่าให้ใครมาพูดกับเราว่า “เป็นคนไทยรู้จักแก้ไข คุณเป็นใครเอาแต่แก้ตัว”

ที่มา : http://men.mthai.com/work/life-tips/2057.html

Facebook Comments

POST A COMMENT.