สกุลเงินในประเทศสมาชิกอาเซียน

money

สำหรับ สกุลเงินที่ใช้กันในหมู่ของประเทศสมาชิกอาเซียน ทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยังไม่มีแนวคิดที่จะใช้เงินสกุลเดียวกันเหมือนกับประชาคมยุโรป เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะประสบปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะและเศรษฐกิจยุโรปที่ เกิดขึ้นในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรีซและสเปน ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นมีต้นตอมาจากการ- ใช้สกุลเงินร่วมกัน (สกุลเงินยูโร) นั่นเอง

ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ – ใช้สกุลเงินดังนี้

1. บรูไน ดารุสซาลาม
– ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน
– อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์บรูไน = 25.10 บาท
– ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 ดอลลาร์บรูไน, 5 ดอลลาร์บรูไน, 10 ดอลลาร์บรูไน, 20 ดอลลาร์บรูไน, 25 ดอลลาร์บรูไน, 50 ดอลลาร์บรูไน, 100 ดอลลาร์บรูไน, 500 ดอลลาร์บรูไน, 1,000 ดอลลาร์บรูไน และ 10,000 ดอลลาร์บรูไน
2. ราชอาณาจักรกัมพูชา
– ใช้สกุลเงิน เรียล
– อัตราแลกเปลี่ยน 150 เรียล = 1 บาท
– ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 50 เรียล, 100 เรียล, 500 เรียล, 1,000 เรียล, 2,000 เรียล, 5,000 เรียล, 10,000 เรียล, 20,000 เรียล, 50,000 เรียล และ 100,000 เรียล
3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
– ใช้สกุลเงิน รูเปียห์
– อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 รูเปียห์ = 3.95 บาท
– ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1,000 รูเปียห์, 2,000 รูเปียห์, 5,000 รูเปียห์, 10,000 รูเปียห์, 20,000 รูเปียห์, 50,000 รูเปียห์ และ 100,000 รูเปียห์
4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
– ใช้สกุลเงิน กีบ
– อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 กีบ = 4.05 บาท
– ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ, 20,000 กีบ และ 50,000 กีบ
5. มาเลเซีย
– ใช้สกุลเงิน ริงกิต
– อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิตมาเลเซีย = 10.40 บาท
– ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 ริงกิต, 5 ริงกิต, 10 ริงกิต, 20 ริงกิต, 50 ริงกิต และ 100 ริงกิต
6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
– ใช้สกุลเงิน จ๊าด
– อัตราแลกเปลี่ยน 1 จ๊าด = 5 บาทไทย
– ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 จ๊าด, 5 จ๊าด, 10 จ๊าด, 20 จ๊าด, 50 จ๊าด, 100 จ๊าด, 200 จ๊าด, 500 จ๊าด, 1,000 จ๊าด, 5,000 จ๊าด และ 10,000 จ๊าด
7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
– ใช้สกุลเงิน เปโซ
– อัตราแลกเปลี่ยน 1.40 เปโซ = 0.78 บาท
– ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 20 เปโซ, 50 เปโซ, 100 เปโซ, 200 เปโซ, 500 เปโซ และ 1,000 เปโซ
8. สาธารณรัฐสิงคโปร์
– ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์สิงค์โปร์
– อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ = 24.40 บาท
– ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 2 ดอลลาร์สิงค์โปร์, 5 ดอลลาร์สิงค์โปร์, 10 ดอลลาร์สิงค์โปร์, 50 ดอลลาร์สิงค์โปร์, 100 ดอลลาร์สิงค์โปร์, 1,000 ดอลลาร์สิงค์โปร์ และ 10,000 ดอลลาร์สิงค์โปร์
9. ราชอาณาจักรไทย
– ใช้สกุลเงิน บาท
– ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 20 บาท, 50 บาท, 100 บาท, 500 บาท และ 1,000 บาท
10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
– ใช้สกุลเงิน ด่ง
– อัตราแลกเปลี่ยน 900 ด่ง = 1.64 บาทไทย
– ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 100 ด่ง, 200 ด่ง, 500 ด่ง, 1,000 ด่ง, 2,000 ด่ง, 5,000 ด่ง, 10,000 ด่ง, 20,000 ด่ง, 50,000 ด่ง, 100,000 ด่ง, 200,000 ด่ง และ 500,000 ด่ง

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 โดย- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นเป็นประมาณการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน

Facebook Comments

POST A COMMENT.