การแสดงจากประเทศเวียดนาม

Know ASEAN   การแสดงจากประเทศเวียดนาม

การแสดงจาก โครงการอบรมปฏิบัติการนานาชาติประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 ที่โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556

Read More

การร้องประสานเสียงของชาวฟิลิปปินส์

การร้องประสานเสียงของชาวฟิลิปปินส์   YouTube

 

Read More