การแสดงจากประเทศเวียดนาม

การแสดงจาก โครงการอบรมปฏิบัติการนานาชาติประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 ที่โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556

Facebook Comments

POST A COMMENT.