การศึกษา

อบจ.หนองคายหนุนกศน.สอนภาษารับอาเซียน

297288

อบจ.หนองคาย ตั้งงบฯหนุน กศน.หนองคายเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา สอนภาษาและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน หวังเตรียมความพร้อมประชาชนก่อนเปิดประชาคมอาเซียน ดร.อัจฉรา สากระจาย ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สำนักงาน กศน.)จังหวัดหนองคาย เปิดเผยถึงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาของจังหวัดหนองคายว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคายได้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์การบริหารส่วน จังหวัด(อบจ.)หนองคาย ในการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์เบื้องต้นจนครบทั้ง 62 ตำบล เพื่อจัดอบรมความรู้ทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ให้แก่ประชาชน ซึ่งนายก อบจ.หนองคาย

Read More

ฟิลิปปินส์ห้ามครูคลุมฮิญาบในชั้นเรียน

130823_Face Veils

กระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์ออกกฎใหม่ บังคับให้ครูมุสลิมต้องถอดผ้าคลุมศีรษะออกระหว่างการเรียนการสอน อ้างเพื่อให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเป็นมิตรมากขึ้นและการสอนภาษา มีประสิทธิภาพมากขึ้น รายงานของสำนักข่าวเอเอฟพี ซึ่งได้เห็นสำเนาเอกสารคำสั่งนี้ กล่าวว่า คุณครูผู้หญิงชาวมุสลิมยังคงสามารถคลุมฮิญาบได้ตามปกติภายนอกห้องเรียน เช่นเดียวกับนักเรียนหญิงมุสลิมที่จะได้รับอนุญาตให้คลุมศีรษะได้ภายในสถาน ศึกษา หรือสามารถเลือกใส่เสื้อผ้าตามความเหมาะสมได้ในชั้นเรียนพลศึกษา แต่สำหรับคุณครูแล้ว เมื่อเข้าสู่ชั้นเรียนจะต้องถอดผ้าคลุมศีรษะออกระหว่างทำการสอน

Read More

ระบบการศึกษาของประเทศสมาชิก ASEAN

y

ระบบการศึกษาของประเทศสมาชิก ASEAN การศึกษาของกัมพูชา การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจสังคม นำไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาของกัมพูชา. ก่อนปี พ.ศ.2518 ประเทศกัมพูชายึดระบบการศึกษาแบบฝรั่งเศสซึ่งให้มีการศึกษาภาคบังคับ 13 ปี (6+4+2+1) ภายหลังปี พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาฯใช้ระบบการศึกษาแบบ 10 ปี (4+3+3) และต่อมาได้ขยายเป็นแบบ 11 ปี และใช้สืบเนื่องจากปี พ.ศ.2529 ถึง 2539 กระทรวงศึกษาฯ ยังคงดำเนินการพัฒนาระบบการศึกษา มีการปฎิรูปหลักสูตร มีการพัฒนาตำราเรียนใหม่และนำเทคนิคการสอนใหม่ๆ มาให้กับครูเพื่อเตรียมสำหรับการนำระบบการศึกษาแบบ 12 ปีมาใช้ (6+3+3) ในปีการศึกษา 2539 – 2540 โดยระบบใหม่นี้

Read More

เร่งพัฒนาครูภาษาอังกฤษรับอาเซียนให้ สกอ.ดำเนินโครงการ

13

ศธ. : วันที่ 26 มิ.ย. ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  เปิดเผยว่า  จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็วๆนี้ ที่ ประชุมได้มีการติดตามการบูรณาการแผนปฎิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศและ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ตามที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  มอบหมายให้ ศธ.เป็นเจ้าภาพร่วมในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทั้งประเทศ โดย ศธ.ได้ตรียมที่จะพัฒนาครูตั้งแต่ระดับประถมศึกษา

Read More

เลขาฯกอศ.เผยอาชีวศึกษาเลื่อนเปิดเทอม10มิ.ย.สอดคล้องอาเซียน

55478

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยถึงการเลื่อนเปิด และปิดภาคเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน จะเริ่มในปีการศึกษา 2557 ว่า สอศ.เป็นหน่วยงานตรงกลางต้องรับนักเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) เข้าเรียน ดังนั้น หาก สพฐ.เลื่อนวันเปิด และปิดภาคเรียน ทาง สอศ.ก็จำเป็นต้องเลื่อนเปิด และปิด เพื่อให้สอดคล้องกัน โดยจะเปิดเรียนในวันที่ 10 มิถุนายนเช่นเดียวกับ สพฐ. “การปรับเลื่อนดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการออกฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการของ นักเรียนอาชีวะ โดย

Read More

ศธ.ติวเข้มก่อนเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

Main_0_20140821-094310

“ชินวรณ์” แจกงานองค์กรหลักของ ศธ. หวังพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาในอาเซียนให้ได้ตามเป้าหมายภายในปี 58 ย้ำต้องเร่งสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน การศึกษาในอาเซียนให้บรรลุตามเป้าหมายในปี 2558 ว่ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีภารกิจในการสร้างความร่วมมือกับอาเซียน เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบให้เป็นไปตามกฎ บัตรอาเซียน

Read More

กทม.ทำแผนสอนภาษามลายูรับประชาคมอาเซียน

ed170

      นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า สำนักการศึกษา (สนศ.) ได้เตรียมจัดทำแผนการเรียนการสอนภาษามลายู เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ตามนโยบายให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ โดยจะมีการประชุมหารือในรายละเอียดอีกครั้งเพื่อสรุปแผนงานเสนอต่อผู้ว่าฯ กทม.และคณะผู้บริหาร ภายหลังจากเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มให้มีการเรียนการสอนภาษามลายู ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมในพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันออก นำร่อง 5 โรงเรียน อาทิ ในเขตคลองสามวา หนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง และทุ่งครุ เป็นต้น เนื่อง

Read More

สจล.เร่งพัฒนาการศึกษา ตั้งเป้าเป็นแนวหน้าอาเซียน

EyWwB5WU57MYnKOvj6C2Vy6wPay3SJH81FLtZVx1nc1c2EwAP9hT79

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เร่งพัฒนาระบบการศึกษา พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ “วิศวกรรมปิโตรเคมี-วิศวกรรมชีวการแพทย์” ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้าเป็น 1 ใน 10 ของสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน… สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดงานเสวนา “ปักธงปี 2558 กับการก้าวสู่สถาบันผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอาเซียน” เพื่อวางเป้าหมายกรอบการพัฒนาสถาบัน เพื่อตั้งเป้าให้ สจล. เป็น 1 ใน 10 ของสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าแห่งประชาคมอาเซียน เน้นพัฒนาเทคโนโลยี ผู้นำ หลักสูตร

Read More

สพฐ.เลื่อนเปิดเทอม 10 มิ.ย.รับอาเซียน

Image (4)

สพฐ.เลื่อนเปิดเทอม 10 มิ.ย.รับอาเซียน  “พงศ์เทพ” ไฟเขียวเริ่มปี 57 “สุรวาท” แย้งขยับแค่ 3 สัปดาห์ไร้ประโยชน์… ดร.ชิน ภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการเลื่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ว่า ขณะนี้นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามเห็นชอบให้ สพฐ.เลื่อนการเปิดภาคเรียนจากเดิมวันที่ 16 พ.ค. เป็นวันที่ 10 มิ.ย. โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้เป็นไปตามข้อสรุปจากการเสวนาระดมความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

Read More

ไทยดำริจัดประชุมเปิด-ปิดเทอม อาเซียน

20091111145427

นาย ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ว่า สพฐ.ได้รวบรวมข้อมูลการเปิด-ปิดภาคเรียนของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 9 ประเทศ ยกเว้นประเทศไทย ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เพื่อนำมาเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบการตัดสินใจว่า ควรจะมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.หรือไม่ โดยจากข้อมูลที่รวบรวมมาได้ พบว่าการเปิด-ปิดภาคเรียน

Read More