กิจกรรม

ประกาศผลออกแบบโลโก้เว็บไซต์ knowASEAN.com

winner-logo

ประกาศผลออกแบบโลโก้เว็บไซต์ knowASEAN.com

Read More

โครงการประกวดออกแบบโลโก้เว็บไซต์ knowASEAN.com

logoac1

แม็คเอ็ดดูเคชั่นจัดโครงการประกวดออกแบบโลโก้เว็บไซต์ knowASEAN.com ซึ่งเป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสารและเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป

Read More