ข่าวประชาคมอาเซียน

ไทยเล็งสิงคโปร์ร่วมลงทุนแผนพัฒนาโครงข่ายไทยเชื่อมอาเซียน

defalt

ผู้สื่อข่าวรายงาน จากประเทศสิงคโปร์ เมื่อเวลา 11.30 น. นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วย ราชการพลเรือนไทย – สิงคโปร์ (CSEP) ครั้งที่ 11 ว่าในการเดินทางมาครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศสิงคโปร์ทางเป็นทางการ ได้มีการหารือทวิภาคีกับนายเค ชันมูกัม รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งตนได้ส่งเทียบเชิญนายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในระหว่างการเดินทางร่วมประชุมการประชุมสุดยอดผู้นำน้ำในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก( Asia-Pacific world water summit)

Read More

อย.เล็งขอเพิ่มบุคลากรควบคุมความปลอดภัยสินค้ารับเปิด AEC

defalt

นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวในการลงพื้นที่ด่าน อย.บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย ว่า ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นั้น ด่าน อย.ยังต้องมีการปรับตัวอย่างมาก เนื่องจากด่าน อย.ที่มีอยู่ขณะนี้ 44 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ทำงานรวมกันทั้งหมดเพียง 41 คนเท่านั้น ยังต้องการกำลังคนอีก 173 คน ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเตรียมรับกับภารกิจงานในการเปิดประชาคมอาเซียน โดยเตรียมจะเสนอขอกำลังคนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร็วๆ นี้ เพื่อให้ทันการต่อการเปิดการค้าเสรีด่านพรมแดนของประเทศเพื่อนบ้าน ที่เป็นประตูนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นๆ เข้ามายังประเทศไทย

Read More

อาเซียนจ่อดันค้าเสรีใหญ่สุดในโลก

EyWwB5WU57MYnKOvkDe3IuilynknlVuoprWPJWznfYsKEMgP6NH5eh

โดย ไทยรัฐออนไลน์ นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงการประชุมสุดยอดอาเซียน (อาเซียน ซัมมิต) ครั้งที่ 21 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 16-20 พ.ย.55 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้ ผู้นำอาเซียนจะหารือกับผู้นำของประเทศคู่เจรจาของอาเซียนหลายประเทศ ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย สหรัฐฯ, อาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) และอาเซียน+8 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ และรัสเซีย) รวมทั้งผู้นำองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่น องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น), องค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ),

Read More

สิทธิมนุษยชนอาเซียนถูกมอง

http--www.matichon.co.th-online-2013-03-13639338201363935035l

22 มี.ค.56 เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ แสดงความเป็นห่วงต่อปัญหาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่กำลังมีมากขึ้นในหลาย ประเทศอาเซียน และชี้ว่าอาเซียนยังขาดการพัฒนาที่จริงจัง แม้ สหรัฐฯ จะพยายามวางตัวเป็นกลางในภูมิภาคเอเชีย แต่ก็กำลังจับตามสถานการณ์สิทธิมนุษยนชนในหลายประเทศอาเซียนเช่น กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ที่ดูแลกิจการในเอเชียตะวันออกกล่าวกับอนุคณะกรรมกิจการต่างประเทศของ วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ โดยระบุว่า ประเด็นสิทธิมนุษยชนคือหนึ่งหลายปัญหาที่ยังคงอยู่ในความยากลำบาก ซึ่งพวกเราต้องหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกัน เมื่อ เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

Read More

10ประเทศอาเซียน จับมือจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ร่วมป้องโรคระบาดวิทยา

EyWwB5WU57MYnKOvj7A8Jcam9pFX1wiNXr92BDvix6yhb5j6qzpYzZ

  โดย ไทยรัฐออนไลน์ กระทรวงสาธารณสุข 10 ประเทศกลุ่มอาเซียน จับมือ จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ร่วมสร้างเครือข่ายทางระบาดวิทยาภาคสนาม เพิ่มความเข้มแข็งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ทั้งโรคเกิดใหม่และโรคเก่าที่ระบาดซ้ำ พร้อมรับอาเซียนภายปี 2558… เมื่อ วันที่ 28 ม.ค. 2556 ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเครือข่ายด้านฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 (The 3rd Steering Committee Meeting of ASEAN+3 Plus Three Field Epidemiology Training Network : FETN) ซึ่งมีผู้บริหารระดับกอง/กรม

Read More

10ประเทศอาเซียน จับมือจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ร่วมป้องโรคระบาดวิทยา

defalut

โดย ไทยรัฐออนไลน์ กระทรวงสาธารณสุข 10 ประเทศกลุ่มอาเซียน จับมือ จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ร่วมสร้างเครือข่ายทางระบาดวิทยาภาคสนาม เพิ่มความเข้มแข็งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ทั้งโรคเกิดใหม่และโรคเก่าที่ระบาดซ้ำ พร้อมรับอาเซียนภายปี 2558… เมื่อ วันที่ 28 ม.ค. 2556 ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเครือข่ายด้านฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 (The 3rd Steering Committee Meeting of ASEAN+3 Plus Three Field Epidemiology Training Network : FETN) ซึ่งมีผู้บริหารระดับกอง/กรม

Read More

กรมการศาสนาขับเคลื่อนแผนงานอาเซียน-ตั้งศูนย์ศึกษาพุทธศาสนา

defalut

นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนาได้จัดทำแผนงานรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผ่านมิติด้านศาสนา 4 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนา การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนา การสนับสนุนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านศาสนา ส่งเสริมองค์กรด้านศาสนาและพัฒนาสมรรถภาพบุคคล เพื่อเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนศาสนา รวมงบประมาณกว่า 24 ล้านบาท สำหรับแผนงานที่จะเร่งดำเนินการในปีนี้ ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ได้แก่โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์กับกลุ่มอา เซียน ในงบประมาณ 16 ล้านบาท โดยสำรวจศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของไทย ที่มีความพร้อม

Read More

ฮุน เซนจี้อาเซียนลดช่องว่างพัฒนาขวางรวมประชาคมอาเซียน

EyWwB5WU57MYnKOvYc1I4h3P1NT2ZQVpuWHx6e2JMxVE7pPefA019q

สม เด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เรียกร้องชาติอาเซียนต้องพยายามเป็นสองเท่าเพื่อแก้ปัญหาช่องว่างความเจริญ ของหมู่ชาติสมาชิก เพื่อการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน… สำนัก ข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อ 27 ส.ค.ว่า กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีของกลุ่มรมว.เศรษฐกิจของสมาคมประชาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 10 ชาติรวมทั้งไทยที่เมืองเสียมราฐ เมื่อ 27 ส.ค.ซึ่งจะดำเนินไปนาน1สัปดาห์ สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา แถลงเปิดประชุม เรียกร้องชาติอาเซียนต้องพยายามเป็นสองเท่าเพื่อแก้ปัญหาช่องว่างความเจริญ ของหมู่ชาติสมาชิก อันส่งผลต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนคล้ายสหภาพยุโรป (อียู)

Read More