ภาษาอังกฤษกับอาเซียน

คำศัพท์บนเครื่องบิน

airplane-hd-wide-wallpaper

Hello = สวัสดี

Read More