อินโฟกราฟฟิก

คนไทยที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน ต้องขอวีซ่าหรือไม่

visa

ใน การเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่อย่างไรบ้าง • ปัจจุบัน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในทุกประเทศสมาชิก อาเซียนได้โดยไม่ต้องขอ วีซ่า ยกเว้นเมียนมาร์ โดยสามารถพำนักอยู่ในประเทศนั้น ๆ ได้ ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ คือ 14 วัน สำหรับการเดินทางไปบรูไนฯ และกัมพูชา 21 วัน สำหรับการเดินทางไปฟิลิปปินส์ 30 วัน สำหรับการเดินทางไปอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม • สำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวในเมียนมาร์นั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องติดต่อ

Read More

มารยาทที่ควรทำในอาเซียน 1

re1

นอกจากนี้ ก็ยังมีอีกหลายสาเหตุที่ตอกย้ำว่า “ยืนชิดขวา” ดีกว่า “ยืนชิดซ้าย” เป็นไหน ๆ ดังนี้ 1.ความเคยชินที่ได้รับการปลูกฝังมา

Read More

ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์

sing

ร้อยละ 75 ของชาวสิงคโปร์มีเชื้อสายจีน ร้อยละ15เป็นชาวมาเลย์ และร้อยละ 9 เป็นชาวอินเดีย ทำให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและขนบประเพณี อย่างไรก็ตาม ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่พูดได้สอง ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง นอกจากนี้ก็มีภาษาฮกเกี้ยน มาเลย์ และทมิฬ นามบัตรเป็นสิ่งสำคัญในการพบปะเจรจาธุรกิจ ในการแลกเปลี่ยนนามบัตรควรกระทำด้วยท่าทีที่ สุภาพแสดงถึงการให้เกียรติกัน ได้แก่ ควรยื่นและมอบนามบัตรให้ด้วยมือทั้งสอง และเมื่อได้รับมอบ นามบัตร ควรอ่านรายละเอียดในนามบัตรสักครู่ แล้ววางไว้บนโต๊ะประชุม ไม่ควรเก็บเข้ากระเป๋าทันที เครื่องแต่งกายสำหรับการเจรจาทางธุรกิจ ผู้ชายควรสวมเสื้อแขนยาวผูกไท

Read More

เปลี่ยนนิสัยตนเอง เพื่อรองรับ AEC

CHANGE

            การแข่งขันเรื่องต่าง ๆ เช่น การนำเข้าเสรีแรงงาน  อาจทำให้แรงงานไทยตกงานเป็นอย่างมาก ,การนำสินค้าที่มีคุณภาพจะใกล้เคียงกันจากต่างประเทศมาขายในไทย อาจทำให้สินค้าไทยขายไม่ออก และ การเป็นชาตินิยมคลั่งไคล้กระแสต่างประเทศ สุดท้ายไทยก็จะกลืนวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาแทน อุปสรรคเหล่านี้ ส่วนหนึ่งเกิดมาจากนิสัยของคนไทยเองที่ขัดกับหลักสากลที่ควรเป็น ทำให้การเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของเราอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเพื่อน บ้านของเรา ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ตนต้องการ ด้วยการเปลี่ยนแปลงนิสัยต่าง ๆ ของตนเองให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรดังนี้ 1. เปลี่ยนจากความคิดที่ว่า

Read More

7 ปรากฏการณ์ Social Network ในอาเซียน

social-network

              เป็นที่ทราบกันดีว่า การสื่อสารรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Social Network หรือ “เครือข่ายสังคมออนไลน์” ได้เข้ามาแทนที่ สื่อสารรูปแบบเก่าในปัจจุบัน โดยเฉพาะกับคนยุค Gen Y (คนที่เกิดปี 80’s) ที่ติดตามเพื่อนฝูงจากอีกฟากฝัง่ ของโลกอย่าง ใกล้ชิดใน Facebook จากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ตามข่าวสารที่กระชับและรวดเร็วจาก Twitter แสดงความเห็นผ่าน blog และ YouTube สนุกกับ Google+ ของเล่นชิ้นใหม่ และจับตาดู Microsoft ว่าจะเข้ามาสู้เจ้าของตลาดเดิมได้หรือไม่ อิทธิพลของ Social Network ขยายแผ่ ไปทั่วโลก แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือ การเจริญเติบโตของ Social Network

Read More

คนที่อาเซียนต้องการ

people-needed

คนที่อาเซียนต้องการ (People Needed) คนอาเซียนต้องมีความเป็นเลิศ ความเป็นเลิศนี้หมายถึง การบริหารจัดการระบบ ระเบียบของสิ่งต่างๆ เช่น การบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค หรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกพื้นฐานทั้งหลายจนกระทั่งได้คุณภาพที่เป็นเลิศ อย่างไรก็ดี ความเป็นเลิศที่ว่าย่อมต้องการหน่วยงาน องค์กร สถาบัน กลุ่มบุคคล ค่านิยมที่จะสามารถรองรับและไปประกันความเป็นเลิศเหล่านี้ไว้อีกที แต่ขั้นแรก คือ ต้องให้คนของเรายิมรับว่านี่คือมาตรฐานที่จะต้องทำให้ได้ แล้วความเป็นเลิศทุกด้านในสังคมก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้าไม่มี เราก็จะเห็นความหย่อนยานในทุกๆเรื่อง  ไม่ว่าจะเป็นการจราจร สิ่งแวดล้อม ขยะ

Read More

เมืองหลวงของประเทศอาเซียน

2

บรูไน บันดาร์ เสรี เบกาวัน เมืองหลวงของประเทศบรูไน ก่อตั้งเมื่อคริสตศตวรรษที่ 8 (พุทธศตวรรษที่ 13) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำบรูไน มีพื้นที่ 1,395 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.4 แสนคน โดยมีชาวบรูไนกับมาเลย์เป็นประชากรหลัก และมีชาวจีนอาศัยเป็นชนกลุ่มน้อย ด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองบันดาร์ เสรี เบกาวัน มีมากมายหลายแนว แยกเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาก็ต้องไปที่ มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน ซึ่งเป็นมัสยิดทองคำสไตล์อิตาลี หรือถ้าหากต้องการชมวิถีชีวิตคนที่นี่ ก็ต้องไปที่ หมู่บ้านริมน้ำ Kampong Ayer ติดแม่น้ำบรูไน ยาวกว่า 8 กิโลเมตร ที่แห่งนี้นับว่าถูกบรรจุเป็นมรดกโลก

Read More

การบริโภคน้ำอัดลม

softdrink

จากผลสำรวจ สรุปได้ว่าปริมาณการดื่มน้ำอัดลมของคนไทยมากที่สุดในประเทศอาเซียน

Read More

สกุลเงินในประเทศสมาชิกอาเซียน

money

สำหรับ สกุลเงินที่ใช้กันในหมู่ของประเทศสมาชิกอาเซียน ทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยังไม่มีแนวคิดที่จะใช้เงินสกุลเดียวกันเหมือนกับประชาคมยุโรป เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะประสบปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะและเศรษฐกิจยุโรปที่ เกิดขึ้นในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรีซและสเปน ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นมีต้นตอมาจากการ- ใช้สกุลเงินร่วมกัน (สกุลเงินยูโร) นั่นเอง ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ – ใช้สกุลเงินดังนี้ 1. บรูไน ดารุสซาลาม – ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน – อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์บรูไน = 25.10 บาท – ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1

Read More